Články

Školní zralost představuje určitou nezbytnou fyzickou, emocionální, sociální a psychickou vývojovou úroveň dítěte. Tuto zralost dítěte posuzuje pediatr, …

Co jsou poruchy učení? Dyslexie Dysortografie Dysgrafie Dyslexie je porucha učení čtení Dyslexie je specifická porucha učení, …

Jak naučit čtení aby bylo svižné a bezchybné. Čtení dává rodičům někdy dost zabrat. Počáteční neúspěchy ve …

Desatero předškoláka pomáhá rodičům zorientovat se v dovednostech, které musí dítě umět, než nastoupí do první třídy. …

Máte doma předškoláka a všichni se cítíte slavnostně, napjatě, trochu důležitě, ale i nervózně? Aby ne, vždyť …