Program HYPO - hyperaktivita a pozornost

Předškolák s poruchou pozornosti – ADHD, ADD

  • Program HYPO je vhodný pro děti (5-8 let), které mají poruchou pozornosti.
  • Program obsahuje 10 lekcí – každá lekce má 6-7 úkolů. 
  • Jednotlivé úkoly jsou koncipovány tak, aby dítě trénovalo zaměření a udržení pozornosti. Program také rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, slovní zásobu, dostatečně rychlé pracovní tempo, systematičnost, početní představy a logické uvažování. 

Jak?

  • Jedná se o individuálně vedený program.
  • Po dobu 10ti týdnů dítě plní každý den 6-7 úkolů, jejich obtížnost se postupně zvyšuje. 
  • Při konzultaci pracuje speciální pedagog za účasti rodiče s dítětem a dochází k zácviku všech úkolů. Dítě si odnáší sadu materiálů potřebných pro plnění úkolů v domácím prostředí.
  • V případě zájmu provádíme test školní zralosti nebo test laterality.
  • Při konzultacích je možné se zaměřit i na rozvoj dalších předškolních oblastí. Více se dočtete v záložce Předškolák – Předškolní příprava.