Cvičebnice pro školáky a předškoláky

Každá máma zná ten kolotoč – práce, rychle domu, úkoly, čtení s dětmi, večeře. Co když ještě navíc mamka zjistí, že některé věci nemá syn nebo dcera dostatečně procvičené. Kde má ještě vzít čas na vymýšlení pravopisných cvičení, příkladů nebo slovních úloh? Právě proto jsem vytvořila cvičebnice pro školáky a předškoláky, které dětem pomáhají a šetří čas rodičům. Každá cvičebnice vznikla na základě mé vlastní práce s dětmi v pedagogické poradně, kde připravuji předškoláky do první třídy, doučuji školáky prvního stupně, zásobuji rodiče radami jak dětem pomoci, pomáhám dětem s poruchami učení a připravuji děti na přijímačky na osmiletá gymnázia.

Nabízí se otázka – papírové cvičebnice nebo on-line cvičení. U školáků prvního stupně je rozhodně lepší papírová podoba. Proč naše papírové cvičebnice pro školáky a předškoláky?

  • odpadne dohadování o množství příkladů nebo úkolů
  • menší děti rádi cokoliv vyplňují
  • u papírových cvičebnic více zapojujete zrakovou paměť – efektivnější
  • cvičebnice procvičují konkrétní učivo
  • některé cvičebnice slouží jako učebnice – učivo vysvětlují
  • učivo je procvičováno postupně – od jednoduchého k těžšímu
  • společná kontrola je možná
  • můžete se vracet k chybám
  • dítě za sebou vidí kus práce
  • dítě může pozorovat svůj pokrok

Jak pracovat s cvičebnicemi?

Hned jak začnete pracovat s cvičebnicemi, dohodněte si množství příkladů nebo úkolů, které má dítě druhý den udělat. Doporučuji tuto dohodu provést den dopředu. Odpadá pak nepříjemný moment překvapení, kdy dítě má v plánu jít ven, ale vy mu najednou řeknete, že má vypočítat ještě 60 příkladů. Mnohé cvičebnice obsahují tipy pro rodiče, využijte jich prosím. Procvičování bude efektivnější a děti brzy pochopí, že to má smysl. Vracejte se prosím k chybám, opakování je matka moudrosti. Nezapomeňte dítě pochválit za každé zlepšení. Podívejte se spolu do již vypracovaných stránek a všímejte si věcí, kde došlo ke zlepšení.

Eshop s cvičebnicemi najdete zde.

Něco málo o autorce cvičebnic.