Jak naučit počítat zpaměti?

Děti se učí sami od sebe počítat již v předškolním věku. Zejména předškoláci jsou nadšení, že mohou pomocí prstů spočítat jednoduché příklady. Počítání na prstech je v tomto věku přirozené, ale je návykové a proto je potřeba ohlídat dobu, do kdy s tímto způsobem přestat. Proč? Když školák neumí počítat do 10 zpaměti, nezvládne pak počítání do 20 s přechodem přes desítku. Když nezvládne přechod přes desítku, těžko zvládne učivo 2. třídy – počítání do 100 a násobilku. Děti, které ve druhé třídě počítají na prstech jsou pomalé, často chybují a matematika se zbytečně stává obávaným a neoblíbeným předmětem. Dále je potřeba počítat s tím, že některé děti se naučit počítat zpaměti sami od sebe, ale ne všichni to dokáží a opora v prstech jim zůstává třeba až do 4. třídy. Jak naučit počítat zpaměti?

  • začínáme v předškolním věku s počítáním do 5
  • postupně zvyšujeme počítání z paměti do 6, 7, 8, 9, 10
  • v první třídě hlídáme, aby se dítě nevrátilo k počítání na prstech (často to odkouká od spolužáků)
  • na konci první třídy začněte počítat do 20 s přechodem přes desítku
  • o prázdninách mezi první a druhou třídu zkuste cvičně zařadit lehké příklady do 100 – třeba 21-2
  • nadšený a spokojený školák zjistí, že dokáže spočítat jakýkoliv příklad do 100 zpaměti

Jak naučit počítat zpaměti detailněji?

Můžete začít již v předškolním věku s počítáním do 5. Nejdříve využíváme různé pomůcky, třeba kamínky. Postupně seznamujeme dítě s matematickými operacemi plus a minus, učíme ho postřehem poznat počet kamínků. Po nějaké době zkusíme požádat dítě, aby si kamínky, s kterými jste do teď pracovali pouze představilo a zkoušejte ta samá cvičení zpaměti. Pokud se dítěti daří a samo chce počítat dál, můžete postupně počítat stejným způsobem až do 10. Pokud dítě příklad nespočítá zpaměti, vždy se vraťte ke kamínkům, zraková opora mu pomůže. S počítáním to nemusíte přehánět, opravdu stačí, když předškolák zvládá počítat zpaměti do 5. U školáků pak postupujte podle přiloženého videa.