Speciální pedagog Praha Mgr. Klára Benešová

Motto: Děti vynakládají více úsilí, když cítí, že je úsilí vkládáno do nich.

Jsem speciální pedagog a mým cílem je být zkušeným průvodcem dětí a jejich rodičů při řešení různých situací spojených s jejich vzděláváním a výchovou.

Věnuji se dětem ve věku od 5 do 11 let a pracuji na rozvoji jejich potenciálu - připravuji děti na přijímací řízení do prvních tříd nebo na osmiletá gymnázia. Současně pracuji s dětmi, kterým se ve škole nedaří a řeším nápravu jejich školní dovedností.

Jsem autorkou desítek cvičebnic a učebnic, které vznikly na základě každodenní práce s dětmi a vychází z aktuálních potřeb dětí a jejich rodičů pro domácí procvičování a učení.

Vzdělání:

  • Speciální pedagogika, pedagogická diagnostika, speciálně pedagogické poradenství, etopedie.
  • Státní jazyková škola Praha – Státní všeobecná zkouška z anglického jazyka.
  • Velká Británie – University of Cambridge – FCE.

Akreditované kurzy:

  • HYPO – prevence specifických poruch učení v předškolním a raném školním věku (pod vedením PhDr. et Mgr. Zdeny Michalové, Ph.D.)
  • Specifické poruchy učení (pod vedením doc. PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc.)
  • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a mladšího školního věku (pod vedením Mgr. Jiřiny Bednářové).
  • Signály specifických poruch učení na počátku školní docházky (pod vedením PaedDr. Daniely Švancarové).
  • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (pod vedením PaedDr. Zdeňky Janhubové).
  • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (pod vedením Mgr. Pavly Bubeníčkové).
  • Supervize vedené Mgr. Pavlou Bubeníčkovou.