Čtení, psaní, počítání

Při návštěvě v poradně nejdříve zjistíme všechny nežádoucí projevy čtení, psaní, počítání. Následně Vám vysvětlíme příčiny těchto projevů – jak a proč k nim došlo a vybavíme Vás sadou cvičení. Rodiče přichází často s obavou, že se jedná o trvalou poruchu učení. Nejčastější příčinou nezdarů však bývají nedostatečně osvojené předchozí dovednosti, které lze dohnat. Proto se není třeba obávat, téměř vždy dochází k viditelným pokrokům již po první návštěvě. 

 • Vybíráme pro školáka nejvhodnější cvičení a metody pro nápravu / reedukaci.
 • V úvodu každé konzultace provádíme krátký rozbor – míru pokroku. 
 • Ukážeme Vám jak pracovat s dítětem doma. 
 • Jednotlivé schopnosti cvičíme v poradně trpělivě a citlivě tak dlouho, dokud je třeba.
 • Vytvořili jsme sady cvičebnic, které Vám usnadní běžné domácí učení. Cvičebnice jsou dostupné na našem eShopu.
 • Objednací lhůta do poradny je obvykle 2-3 týdny.

Nejčastější nežádoucí projevy čtení, psaní, počítání:

Čtení:

 • Školák čte příliš pomalu nebo rychle, ale s chybami.
 • Dvojí čtení – dítě čte slovo nejdříve v duchu a pak teprve nahlas.
 • Zaměňuje tvarově podobná písmenka, například: b-d-p, a-e, m-n-u, l-k-h.
 • Obtížné čtení delších slabik.
 • Po přečtení dítě nerozumí textu.

Počítání:

 • Školák počítá na prstech, proto neumí počítat zpaměti.
 • Počítá pomalu, počítá s chybami.
 • Nechápe přechod přes desítku, proto neumí počítat do 20, do 100.
 • Čte rychle, ale přesto nerozumí slovním úlohám. 

Psaní:

 • Školák vynechává písmena, zapomíná háčky, čárky nad písmeny, chybuje v gramatických pravidlech.
 • Vysoká chybovost v přepisu, tj. přepis tiskacích písmen na psací, nebo opisu, tj. opis psacích písmen.
 • Dítě píše pomalu, písmena jsou kostrbatá s proměnlivým sklonem.
 • Při psaní má křečovitý úchop pera, snadno se unaví, bolí ho ruka, potí se mu ruka.

Součástí konzultací je i výchovné poradenství (zvládání vzdoru, vztekání, hyperaktivity, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.).