Program Maxík

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou.

  • Program obsahuje 15 lekcí – 1 lekce se plní 14 dní.
  • Společně rozvíjíme grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pravo-levou orientaci, komunikační dovednosti a paměť. 

Jak?

  • Jedná se o individuálně vedený program.
  • Při konzultaci pracuje speciální pedagog za účasti rodiče s dítětem, rozvíjí jednotlivé dovednosti a dochází k zácviku všech úkolů. Rodič si odnáší sadu materiálů potřebných pro plnění úkolů v domácím prostředí.
  • V případě zájmu provádíme test školní připravenosti, test laterality a zkoušku rizika čtení a psaní pro předškoláky. 
  • Při konzultacích je možné se zaměřit i na rozvoj dalších oblastí.