Program Maxík

Program Maxík je stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, který rozvíjí dovedností potřebné k úspěšnému zvládnutí první třídy. Celý program trvá 3-4 měsíce při návštěvnosti 1x za 14 dnů.  Předškolák rozvíjí grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pravo-levou orientaci, komunikační dovednosti a paměť. Program je akreditován MŠMT. 

Jak probíhají konzultace?

  • Jedná se o individuálně vedený program a výsledky jsou právě díky tomuto přístupu vynikající.
  • Při konzultaci pracuje speciální pedagog s dítětem, rozvíjí jednotlivé dovednosti a dochází k zácviku všech úkolů. Dítě si odnáší sadu pracovních listů na domácí procvičování. 
  • Při konzultacích je možné se zaměřit i na rozvoj dalších předškolních dovedností. Více se dočtete v záložce Předškolák – Předškolní příprava.