Program Maxík

Program Maxík je stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, který rozvíjí dovedností potřebné k úspěšnému zvládnutí první třídy. Obsahuje 15 lekcí – 1 lekce se plní 14 dní. Předškolák rozvíjí grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pravo-levou orientaci, komunikační dovednosti a paměť. Program je akreditován MŠMT. 

Jak probíhají konzultace?

  • Jedná se o individuálně vedený program.
  • Při konzultaci pracuje speciální pedagog za účasti rodiče s dítětem, rozvíjí jednotlivé dovednosti a dochází k zácviku všech úkolů. Rodič si odnáší sadu pracovních listů potřebných pro plnění úkolů v domácím prostředí.
  • V případě zájmu provádíme test školní zralosti, test laterality a zkoušku rizika čtení a psaní pro předškoláky. 
  • Při konzultacích je možné se zaměřit i na rozvoj dalších oblastí. Více se dočtete v záložce Předškolák – Komplexní program.