Jak naučit školáka se učit?

Máte doma školáka (4.-5. třída), který kouká hodiny do učebnic nebo sešitů a stejně nic neumí. Učivo, které se nakonec naučí rychle zapomíná, takže se bojí zkoušení nebo písemných prací? Jak naučit školáka se učit?

Co Vašeho školáka naučíme?

  • Učit se samostatně, bez Vaší každodenní pomoci.
  • Učit se z učebnice i ze sešitu.
  • Dělat si čitelné a srozumitelné poznámky. 
  • Učit se v souvislostech.
  • Naučené si pamatovat a rychle a přesně vybavovat.
  • Jak se učit na běžné ústní zkoušky a písemky.
  • Jak se učit na čtvrtletní písemné práce.
  • Organizaci času, úkolů, systematičnost. 

Období 4.-5. třídy je nejvhodnějším obdobím, kdy by se dítě mělo začít učit samo. Ve škole přibyly předměty vlastivěda/zeměpis/přírodopis/člověk a jeho svět. Nastal čas přehledných výpisků, učení v souvislostech a většího náporu na paměť. Školák se neobejde bez schopnosti umět si plánovat čas, udržet pozornost, mít vůli a věřit si. Je normální, že děti potřebuji poradit jak se učit a pokud jim pomůžeme, dokáží se pak na druhém stupni ZŠ nebo na osmiletém gymnáziu plně osamostatnit.