Porucha pozornosti - ADHD, ADD

Program HYPO

  • Pro děti 5 – 8 let s poruchou pozornosti.
  • Program obsahuje 10 lekcí – každá lekce má 6-7 úkolů.
  • Společně rozvíjíme zaměření a udržení pozornosti, zrakové a sluchové vnímání, slovní zásobu, dostatečně rychlé pracovní tempo, systematičnost, početní představy a logické uvažování. Hlavní důraz při plnění všech úkolů je kladen zejména na rozvoj pozornosti. 
  • Jedná se o individuálně vedený program.
  • Po dobu 10ti týdnů dítě plní každý den 6-7 úkolů, jejich obtížnost se postupně zvyšuje. 
  • Při konzultaci pracuje speciální pedagog za účasti rodiče s dítětem a dochází k zácviku všech úkolů. Rodič si odnáší sadu materiálů potřebných pro plnění úkolů v domácím prostředí.
  • Při konzultacích je možné se zaměřit i na rozvoj dalších oblastí.