Poruchy učení

Test rizika poruch psaní a čtení pro rané školáky:

 • Určeno pro školáky 1. a 2. třídy základní školy.
 • Test je zaměřen na včasné odhalení možných poruch čtení, psaní a učení ještě na začátku školní docházky, tedy před diagnózami typu DYS.
 • Zkouška sluchové a zrakové percepce, řečové oblasti, jemné motoriky, grafomotoriky a schopnosti učení.
 • Zkouška probíhá za účasti rodiče, dále následuje vyhodnocení a doporučení.

Dysgrafie, dysortografie a dyslexie

 • Pro školáka 1.-4. třídy.
 • Nejdříve zjistíme všechny projevy a nedostatky.
 • Vysvětlíme rodičům i školákovi co nedostatky způsobuje a sestavíme plán nápravy.
 • Náprava je vždy individuální záležitostí, vycházíme z aktuálního stavu dítěte a projevů poruchy. Neexistuje jednotný postup reedukace.
 • Začínáme na úrovni, kterou dítě zvládá, pak obtížnost postupně zvyšujeme.
 • Přiměřenou obtížností dítě od práce neodradíme, dítěti se naopak začne dařit a zvedá se jeho sebedůvěra, chuť k práci.
 • Je potřeba si uvědomit, že náprava je dlouhodobou záležitostí.
 • Objednací lhůta je obvykle 1-2 týdny.

Součástí konzultací je i výchovné poradenství (zvládání vzdoru, vztekání, hyperaktivity, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.).