Jak naučit opis a přepis

Jak naučit opis a přepis? Lze to velmi rychle a jednoduše. Je to jednička zadarmo, která může opravit nějaký ten nepovedený diktát. Je potřeba udržet pozornost a dodržovat tři základní pravidla. Pokud máte doma dítě, které není vypsané tak doporučujeme přepis pravidelně cvičit doma. To samé platí pro děti, které mají problém s udržením pozornosti – při opisu sfouknete 3 věci najednou – cvičíte pozornost, dítě si vypisuje ruku a trénujete převod tiskacích písmen na psaní písmena. 

Pravidla jak naučit opis a přepis – vždy se pracuje po jednom slově:

  1. slovo přečtu – naučte dítě si všimnout jaké jsou ve slově zvláštnosti
  2. slovo napíšu – slovo zakryjte a dítě si slovo diktuje a píše
  3. slovo zkontroluji – vědomá kontrola napsaného s předlohou.

Slovo přečtu

Školák při plnění tohoto kroku trénuje zrakové rozlišování a zrakovou paměť. Cílem je, aby si dítě všimlo všech zvláštností jako třeba velkého písmene ve slově nebo Y/I. Některé děti mají  s tímto krokem velké problémy, protože jsou zbrklé nebo nepozorné. Buďte prosím trpěliví, dítě trénuje právě nedostatečnou míru pozornosti a s každým dalším přepisem se bude zlepšovat.

Slovo napíšu

Rodič slovo zakrývá a dítě si při psaní diktuje po hláskách nebo slabikách jako při běžném diktátu. Při psaní dítě neutíká pohledem k učebnici, odkud přepisuje.

Slovo zkontroluji

Dítě se učí vědomou kontrolu – očima přebíhá mezi předlohou a sešitem a kontroluje všechny náležitosti slova včetně interpunkce ve větě. Opět školák trénuje pečlivost, systematičnost a pozornost.

Na začátku se školák většinou pere s dodržováním tří pravidel, ale když vydržíte, tak za pár dnů si dítě systému přivykne a první jednička z přepisu nebo opisu ho nejen potěší, ale utvrdí, že to funguje. Pak dítěti nabídněte, aby krok číslo 3 aplikoval i při diktátech. Tedy hned jak slovo napíše, tak jej okamžitě zkontroluje. Je to efektivnější metoda než kontrola celé věty. 

Jaký je rozdíl mezi opisem a přepisem?

Opis – opisuji z psacího písmene na psací – klasická písanka. 

Přepis – přepisuji z tiskacích písmen na psací. Přepis je těžší, protože si dítě musí vybavit podoby psacích písmen.