Jak se naučit vyjmenovaná slova?

Vyjmenovaná slova ve 3. třídě nejsou úplně lehkým učivem a perou se s nimi téměř všechny děti. Jak se naučit vyjmenovaná slova? Jejich zvládnutí totiž nově u školáka vyžaduje zvýšenou pozornost, schopnost porozumění textu, dobrou paměť, pečlivost a svižnost. Mnohé děti se nějak vyjmenovaná slova ve 3. třídě naučí, ale postupně je zapomínají a bojují s nimi i v dalších školních letech. 

Jak na to?

  1. Naučit se základní vyjmenovaná slova svižně vyjmenovat.
  2. Slova příbuzná – vypisujte je, tvořte myšlenkové mapy.
  3. Vysvětlete si význam všech záludných slov.
  4. Při doplňovačkách dítě musí přečíst celé slovní spojení, aby rozumělo významu.
  5. Nejdůležitější na konec – dítě nahlas odůvodňuje pravidla proč napsalo Y/I.

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova se dítě musí naučit odříkat nazpaměť a vždy ve stejném pořadí. Rodiče často argumentují, že oni je také neumí vyjmenovat a nechybují. Dnešní děti čtou mnohem méně než předchozí generace a chybí jim zraková paměť slova, kterou my jsme viděli mnohokrát v knížkách. 

Slova příbuzná

S příbuznými slovy je větší práce. Je potřeba si je vypisovat nebo zakreslovat pomocí myšlenkové mapy. Mnohým slovům děti nerozumí, najděte si je na webu – až uvidí sumýše, nikdy ho nezapomene. Vypisování nebo tvorba myšlenkové mapy Vám může přijít zdlouhavá, ale věřte mi, že stopa ve zrakové paměti bude dlouhodobá a poměrně přesná. Pokud si o vyjmenovaných povídáte a zdůvodňujete formou výkladu, děti si za týden na nic z toho nevzpomenou. 

Jak vyjmenovaná slova procvičovat?

Při procvičování vyjmenovaných slov v domácím prostředí nenechte dítě Y/I tipovat. Používejte pravidlo, že než Y/I napíše, tak Vám nahlas pravidlo zdůvodní. Dítě má pak jistotu že pravidla ovládá a ve škole bude psát diktát s větší jistotou. Takovýmto nekonečným opakováním dochází k automatizaci pravidel a k celkovému zrychlení. A navíc se konečně zbavíte toho věčného gumování, protože nejdříve se dítě zamyslí, pak pravidlo vymyslí a pak napíše.