Test školní zralosti

Test školní zralosti

 • Test školní zralosti je určen pro všechny předškoláky.
 • Jedná se o zkoušku zrakové a sluchové percepce, předmatematických schopností, grafomotorických dovedností, pravo levé orientace, paměti a pozornosti, prostorové a časové orientace, slovní zásoby a sociální zralosti. Určitá úroveň všech těchto dovedností je nezbytná pro úspěšné zvládnutí první třídy, kdy se školák musí naučit číst, psát a počítat. 
 • Test školní zralosti probíhá za účasti rodiče, dále následuje vyhodnocení a doporučení. Rádi rodičům vysvětlíme, proč jsou dané dovednosti nezbytné – zabýváme se vzděláváním dětí na prvním stupni základní školy a máme bohaté zkušenosti s provázaností předškolního a školního vzdělávání. 
 • Jedná se o orientační zkoušku určenou pouze pro potřeby rodičů. 

 

Zkouška laterality

 • Zkouška laterality je zkouška dominance pravé nebo levé ruky.
 • Určena pro děti od 4,5 do 6ti let, které v tomto období ještě nemají vyhraněnou ruku.
 • Včasná vyhraněnost umožňuje dítěti vedoucí rukou podávat kvalitnější a dokonalejší výkony. Výsledek je motivující a povzbuzující k dalšímu výkonu.
 • V předškolním období je vyhraněná ruka velmi důležitá pro nácvik nezbytných grafomotorických dovedností.
 • Při nevyhraněnosti doporučena cvičení.

 

Test rizika poruch psaní a čtení pro předškoláky

 • Test rizika poruch psaní a učení pro předškoláky je určen pro děti od 5 – 7 let.
 • Test je zaměřen na včasné odhalení možných poruch čtení, psaní a učení ještě před začátkem školní docházky.
 • Zkouška sluchové a zrakové percepce, řečové oblasti, jemné motoriky a grafomotoriky a schopnosti učení.
 • Zkouška probíhá za účasti rodiče, dále následuje vyhodnocení a případná doporučení. Doporučení se dále týkají sociální, emocionální a pracovní zralosti dítěte.