Test školní zralosti

Pro předškoláky nabízíme:

Test školní připravenosti:

 • Určena pro děti od 5ti let do začátku školní docházky.
 • Zkouška zrakové a sluchové percepce, předmatematických schopností, spontánní kresby, grafomotorických dovedností, pravo levé orientace, paměti a pozornosti.
 • Zkouška probíhá za účasti rodiče, dále následuje vyhodnocení a případná doporučení. Doporučení se dále týkají úrovně sociální, emocionální a pracovní zralosti dítěte.

Zkouška laterality:

 • Praváctví nebo leváctví.
 • Určena pro děti od 4,5 do 6ti let, které v tomto období ještě nemají vyhraněnou ruku.
 • Včasná vyhraněnost umožňuje dítěti vedoucí rukou podávat kvalitnější a dokonalejší výkony. Výsledek je motivující a povzbuzující k dalšímu výkonu.
 • V předškolním období je vyhraněná ruka velmi důležitá pro nácvik nezbytných grafomotorických dovedností.
 • Při nevyhraněnosti doporučena cvičení.

Test rizika poruch psaní a čtení pro předškoláky:

 • Určeno pro děti od 5 – 7 let.
 • Test je zaměřen na včasné odhalení možných poruch čtení, psaní a učení ještě před začátkem školní docházky.
 • Zkouška sluchové a zrakové percepce, řečové oblasti, jemné motoriky a grafomotoriky a schopnosti učení.
 • Zkouška probíhá za účasti rodiče, dále následuje vyhodnocení a případná doporučení. Doporučení se dále týkají úrovně sociální, emocionální a pracovní zralosti dítěte.