Test školní zralosti

Test školní zralosti

 • Test školní zralosti je určen pro všechny předškoláky.
 • V naší poradně probíhá test školní zralosti vždy za účasti rodičů – předškolák je při testu natolik zaneprázdněn, že mlčky přihlížející rodiče vůbec nevnímá. Tím spíš, že se vždy snažíme navodit pohodovou atmosféru, kterou udržujeme po celou dobu návštěvy. Rodičům se naskytne reálný obrázek –  vidí jak dítě plní úkoly, jak pracuje v novém prostředí a jak spolupracuje s pedagogem. 
 • Testujeme dovednosti potřebné pro hladké zvládnutí první třídy – zrakové a sluchové rozlišování, zrakovou a sluchovou paměť, předmatematické a prelogické schopnosti, grafomotorické dovednosti, pravo levou orientaci, pozornost, pečlivost, všeobecné znalosti, časovou a prostorovou orientaci, slovní zásobu a sociální zralost – vše trvá 45 minut/běžná školní hodina.
 • Dále následuje vyhodnocení a doporučení – 3o minut. Rodičům vysvětlíme, proč jsme dané dovednosti zkoušeli – promítnutí do potřeb první třídy, řešíme podrobně jejich úroveň a dále rodič získává velké množství informací, jak s dítětem dále pracovat. Rodiče si odnáší pracovní materiál obsahující 20 A4 stran, ke kterému se mohou doma vracet. 
 • Cílem je zbavit rodiče zbytečných obav, ukázat jim, co vše jejich dítě zvládá. Pokud některé věci dítě neumí, neznamená to, že je vždy nutný odklad školní docházky – vhodná cvičení vše napraví. Mnohdy se rodiče dozví, že je dítě velmi nadané a nabízí se pak debata o hledání vhodné školy, aby mohl být potenciál dítěte vhodně rozvíjen. 
 • Jedná se o orientační zkoušku určenou pouze pro potřeby rodičů. 

 

Zkouška laterality

 • Zkouška laterality je zkouška dominance pravé nebo levé ruky.
 • Určena pro děti od 4,5 do 6ti let, které v tomto období ještě nemají vyhraněnou ruku.
 • Včasná vyhraněnost umožňuje dítěti vedoucí rukou podávat kvalitnější a dokonalejší výkony. Výsledek je motivující a povzbuzující k dalšímu výkonu.
 • V předškolním období je vyhraněná ruka velmi důležitá pro nácvik nezbytných grafomotorických dovedností.
 • Při nevyhraněnosti doporučena cvičení.