ŠKOLNÍ ZRALOST

Test školní zralosti

Tento test slouží rodičům k rychlé orientaci v předškolních dovednostech jejich dítěte. Test se skládá z jednoduše zadávaných úkolů, které pokrývají komplexní dovednosti potřebné k hladkému zvládnutí učiva první třídy – zrakové a sluchové vnímání, pravo levou orientaci, prostorovou orientaci, předmatematické dovednosti, slovní zásobu a grafomotorické dovednosti. Test školní zralosti najdete zde.

 Co je školní zralost?

Školní zralost představuje určitou nezbytnou fyzickou, emocionální, sociální a psychickou vývojovou úroveň dítěte. Tuto zralost dítěte posuzuje pediatr, pedagog mateřské školy, pedagog a školní psycholog základní školy při zápisu do první třídy, případně pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum.

Posuzuje se:

  • grafomotorika
  • řečové dovednosti
  • zrakové vnímání
  • sluchové vnímání
  • prostorové vnímání
  • sociální a emocionální stránka
  • úroveň sebeobsluhy

Testy školní zralosti jsou sestaveny tak, aby predikovaly školní úspěšnost. Nejznámější test školní zralosti je Jiráskův Test školní zralosti. Test je časově nenáročný. Obsahuje kresbu lidské postavy, obkreslování věty, překreslování teček, spojování teček podle předlohy. Test je doplněn o rozhovor s dítětem. Jedná se o orientační test a slouží především k záchytu dětí. Pedagogické poradny pak provádějí mnohem detailnější a komplexnější vyšetření speciálním pedagogem. Nezbytností je i vyšetření psychologem. Pokud se dítě jeví jako nezralé, poradna doporučuje odklad školní docházky.

Rodiče mají dnes řadu možností jak připravit předškoláka do školy. Detailní informace najdete v článku Jak připravit předškoláka, kde jsou popsány možnosti předškolní přípravy.

Dále si můžete přečíst RVP pro předškolní vzdělávání – oddíl 5., kde je detailně/přehledně specifikováno, co má předškolák umět.

Školní nezralost

Některé děti mají problém s adaptací na školní režim. Objevují se u nich potíže nejen při osvojování učiva, ale i s pozorností nebo neschopností zapojit se do kolektivu. Když dítě začne zaostávat ve výuce, nemá kamarády a do školy se celkově netěší začne se velmi brzy chovat zvláštně i doma. Nechce se mu ráno vstávat, je plačtivé a přecitlivělé, nechce dělat domácí úkoly. Někdy se mohou objevit i obtíže psychosomatického typu například bolest břicha, noční pomočování nebo ranní nevolnost.

Rodiče předškoláků občas trpí předsudkem pocházející z jejich dětství, že kdo má odklad školní docházky je automaticky hloupý. Takový názor bývá často přiživován i prarodiči. Tento názor je dávno přežitkem. Některé děti opravdu potřebují více času na dozrání a nijak to nesouvisí s jejich inteligencí. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte prosím vyhledat lokálního pedagogickou poradnu.

Jak připravit předškoláka článek zde.