Desatero předškoláka

Desatero předškoláka je orientační přehled předškolních dovedností, které by dítě mělo umět, než nastoupí do první třídy. Pojem Desatero předškoláka kdysi sestavilo MŠMT a aktuální detailní specifikace předškolních dovedností lze najít v RVP předškolního vzdělávání – článek 5. RVP je napsán v bodech, je dobře vysvětlen a doporučuji si těch pár stránek článku 5 přečíst. Osnovy pro první třídu vychází z toho, že předškolák tyto dovednosti umí. Pokud zjistíte, že některé oblasti Váš předškolák nezvládá, nepanikařte a snažte se je pomalu doučit. Může se Vám stát, že některé oblasti nevíte jak dítě naučit (například poslední písmeno ve slově), pomůže Vám paní učitelka ve školce nebo lokální speciální pedagog, který se zaměřuje na předškolní přípravu.

Desatero předškoláka:

  • samostatnost při oblékání, hygieně a stolování, umí si udržovat pořádek ve svých věcech
  • dítě zvládá odloučení od rodičů, umí dodržovat pravidla a chovat se zodpovědně
  • má dostatečnou slovní zásobu, umí mluvit ve větách, vyslovovat správně všechny hlásky, rozpozná krátkou a dlouhou slabiku, umí slabikovat, chápe opaky, slova nadřazená a podřazená, zná abecedu velká písmena
  • umí stříhat, vybarvovat, umí držet tužku a správně u kreslení sedět, umí kreslit, pozná pravou a levou stranu
  • rozpozná rozdíly na obrázcích, nepíše čísla nebo písmena zrcadlově
  • umí počítat do 10ti a zpět, chápe význam méně a více, spočítá příklady do 5ti, pozná základní geometrické tvary
  • umí se soustředit a pamatovat si pokyny
  • chová se přátelsky, umí pozdravit a poděkovat
  • vydrží sledovat pohádku a vlastními slovy ji převyprávět
  • má obecné znalosti – jméno, příjmení, bydliště

Nenechte dítě v první třídě zaskočit.

Rodiče dětí v první třídě jsou někdy zaskočeni rychlostí, kterou se musí prvňák naučit číst, psát a počítat. Při předškolní přípravě si dítě pomalu zvyká na učení se novým věcem a učí se nebát se jich. Současně s každým úkolem dítě zaměřuje pozornost, trénuje pečlivost a systematičnost. Prvňáček pak jde do školy s tím, že ví, co se od něj očekává, již zažil takové malé učení. Je dobré předškolákům ukázat co se od nich bude očekávat.

Proč je důležitá předškolní příprava?

A jak je to s tím čtením u předškoláků? Když se dítě naučí abecedu začne se samo zajímat o čtení. Chápe i význam slova písmeno, dobře se s ním pak plní úkoly typu první a poslední písmeno nebo krátké a dlouhé písmeno. A nebude se ve škole nudit? Nebude. Při hodině přečte jeden řádek Ema mele maso a učení čtení stejně připadá za domácí úkol. Nezapomeňme, že se prvňák musí naučit 4 tvary písmene – tiskací a psací. Takže i když bude umět velká tiskací písmena, bude mít dost práce se zbylými tvary. Není nutné, aby dítě umělo číst všechna slova než jde do školy, ale je v pořádku, když zná abecedu a umí spojit 2 písmena do slabiky. Některým dětem trvá tato dovednost i týdny a pak vzniká zbytečný skluz.

Proč má předškolák hodně kreslit, vybarvovat a stříhat? Je potřeba trénovat jemnou motoriku. Je pravda, že každý se nakonec naučí psát, ale mnohé děti píší pomalu, nebo je při psaní bolí ruka a když píší rychle, písmo je nečitelné. Proto předškoláka učíme správně držet tužku, uvolnit mu celou ruku a vhodně u kreslení sedět. Když jde psaní zlehka, může se pak prvňák ve škole více soustředit na to, co píše.

Trénování logického uvažování také neodmyslitelně patří k předškolnímu věku. Děti mají rády hádanky, proč tedy nepřidat lehké matematické úkoly. Dítě se učí samostatně myslet a soustředit se.