Konzultace pro rodiče

Jak probíhá konzultace?

 • Na základě telefonické dohody si upřesníme oblasti a dohodneme termín a formu konzultace.
 • Možnosti – prezenčně v poradně, telefonicky, on-line Skype, Teams, FaceTime.
 • Níže uvádíme nejčastější témata, které rodiče zajímají. Neváhejte však s námi řešit i jiné oblasti, týkající se výchovy a vzdělávání dětí od předškolního věku do ukončení prvního stupně základní školy. 
 • Ctíme individuální přístup a ochranu soukromí. 

Nejčastější témata u předškoláků:

 • Jak vybrat základní školu?
 • Jak připravit dítě na přijímací zkoušky a na první třídu?
 • Jak motivovat a rozvíjet předškoláky?
 • Zlobivé děti – stanovení hranic při zajištění maximálního pocitu bezpečí a lásky pro dítě.
 • Nedostatečná houževnatost.
 • Školní zralost, nulté ročníky, odklady školní docházky.
 • Jak připravit dítě na náročnější zápis do první třídy?
 • Zdravé sebevědomí u předškoláka. Prevence šikany.
 • Sociální dovednosti. 

Nejčastější témata u školáků – 1. stupeň ZŠ:

 • Jak připravit dítě na přijímačky na gymnázium doma?
 • Jak naučit dítě samostatně se učit? 
 • Jak vést dítě k pečlivosti a zodpovědnosti. 
 • Jak se doma s dítětem učit? 
 • Motivace dítěte a zdravé sebevědomí.
 • Nedostatečná houževnatost.
 • Jak podpořit dítě, kterému se ve škole nedaří?