Předškolní příprava

Předškolní příprava je komplexní program. S pomocí individuálního přístupu a velmi širokému obsahu mají děti vynikající výsledky. Díky zpětné vazbě od rodičů víme, že se dětem ve škole daří. Všechny děti uspěly jak u běžných tak i náročnějších přijímacích řízení do první třídy.

Předškolní příprava je vždy ušita dítěti na míru s respektem k jeho individuálním možnostem a potřebám. Nejedná se tedy o krabicové řešení. 

Které oblasti program předškolní příprava pokrývá? 

 • rozvoj logického uvažování,
 • intenzivní rozvoj slovní zásoby, schopnost vyjadřovat se v celých větách, mluvit souvisle,
 • předmatematické dovednosti,
 • samostatnost – umět si sám poradit, nevzdávat se,
 • sociální dovednosti, 
 • grafomotorické dovednosti, 
 • kresbu,
 • sluchové rozlišování a sluchovou paměť,
 • zrakové rozlišování a zrakovou paměť,
 • všeobecné znalosti,
 • prostorovou a časovou orientaci, 
 • trpělivost, vytrvalost, zaměření a udržení pozornosti,
 • ovládání emocí, přiměřené sebevědomí,
 • schopnost rozumět instrukcím.

Jak?

 • Při úvodní konzultaci zjistíme na základě testu školní zralosti, jak si Vaše dítě vede. Vždy vycházíme z potřeb dítěte a představ rodičů. 
 • Návštěvy se nastavují individuálně – 1 x za 14 dnů, 1 x za týden, 2x za týden.
 • Při hodině pedagog 45 minut pracuje s Vaším dítětem, dítě si odnáší pracovní listy na domácí procvičování.
 • V případě nemoci dítěte umíme i takto malé děti připravovat on-line formou. 

Proč?

 • Kdo je připraven, není překvapen. Učení psaní, čtení a počítání ve škole půjde svižně, kvalitně a s minimálním úsilím.
 • Děti se do první třídy těší. 
 • Domácí úkoly nebudou „boj“.
 • Zbavíme Vás i předškoláka obav, zda zvládne první třídu.
 • Posílíme odolnost předškoláka vůči školní zátěži.
 • Ukážeme Vám, jak s předškolákem pracovat. Zjistíte, jak rychle se Vaše dítě učí novým věcem, jak dlouho se vydrží soustředit.
 • Součástí konzultací je i zvládání vzdoru, vztekání, plačtivosti, hyperaktivity, zbrklosti, posilování sebevědomí, prevence šikany.