Doučování

Nabízíme doučování pro školáky, kterým nejde čtení, psaní a počítání.

 • Matematika – neumí nebo si není jistý v násobilce, sčítání a odčítání, je pomalý, chybuje, neumí počat zpaměti.
 • Matematika – nerozumí slovním úlohám. 
 • Čeština – chybuje v gramatických pravidlech.
 • Čeština – neovládá slovní druhy, pádové otázky a mluvnické kategorie.
 • Ústně gramatická pravidla ovládá, ale v diktátu chybuje.
 • Má nedostatečnou slovní zásobu – projevuje se při ústním zkoušení, ve slohu, nerozumí zadání v testech.
 • Nejde mu přepis, tj. přepis tiskacích písmen na psací, nebo opis, tj. opis psacích písmen.
 • Písmo je kostrbaté, nečitelné a pomalé.
 • Přetrvává chybné nebo pomalé čtení, nerozumí přečtenému.
 • Nestíhá si osvojit učivo dle požadavků učitele.
 • Pravidelně se s dítětem učíte, ale nejsou vidět výsledky.
 • Má mezery v učivu předchozích ročníků.
 • Učivo není zautomatizováno – učíte se stále dokola stejné učivo.
 • Je zbrklý a neudrží pozornost.
 • Je nepřiměřeně nervózní, má nízké sebevědomí.
 • Je zpomalený, nesoustředěný, neunese větší zátěž, zapomíná.

 Jak se školákem v naší poradně pracujeme:

 • Nejdříve zjistíme aktuální stav dítěte a pak sestavíme individuální plán doučování, vybereme nejvhodnější cvičení a metody pro nápravu / reedukaci.
 • Jednotlivé schopnosti cvičíme trpělivě a dostatečně dlouho. 
 • Vytvořili jsme sady cvičebnic, které pomáhají v běžné domácí přípravě. Cvičebnice jsou dostupné i našem eShopu.
 • Objednací lhůta do poradny je obvykle 2-3 týdny.
 • U školáků 3. a 4. třídy nám velmi dobře funguje i online individuální doučování.

Součástí konzultací je i výchovné poradenství (zvládání vzdoru, vztekání, hyperaktivity, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.).

Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně Vašeho školáka, vždy je lepší včas konzultovat s poradnou.