Jak naučit čtení?

Jak naučit čtení aby bylo svižné a bezchybné. Čtení dává rodičům někdy dost zabrat. Počáteční neúspěchy ve čtení nejsou vždy projevem poruchy učení – dyslexie, ale problém se musí co nejdříve začít řešit. Když dítě začíná s čtením, musí postupovat opatrně po jednotlivých krocích. Každý krok se musí dokonale zvládnut a žádný nesmí být přeskočen. Představte si každý jeden krok jako cihlu, když Vám jedna bude chybět nebo bude třeba poloviční, zeď Vám spadne. A tak je to i se čtením.

Jak naučit čtení?

 • Abeceda
  • rychlé čtení písmen, rychlost musí být stejná jako by abecedu četl dospělý
  • když dítě neumí číst písmena, těžko přečte slabiku.
 • Slabiky otevřené
  • dítě čte slabiky otevřené, to jsou slabiky které končí samohláskou
  • slabiky čte tak dlouho dokud, není čtení svižné a postřehem, ne po písmenkách.
 • Slabiky zavřené – slabiky, které končí souhláskou. Pravidla jsou stejná jako u slabik otevřených.
 • Slova – dítě čte slova po slabikách, které již umí číst.
 • Dítě čte s tužkou a naznačuje obloučky – slabiky.
 • Pokud školák přečte slovo chybně, pak slovo čte znovu. Rodič nečte slovo za dítě, dítě se to nenaučí.
 • Když se školák učí číst, nikdy nečte až večer, kdy je již unavený.
 • Je lepší číst několikrát za den kratší čas, než jednou denně delší dobu.
 • Knížka první čtení – volte raději české autory, knihy neobsahují cizí slova.
 • Buďte trpěliví a chvalte školáka za každé sebemenší zlepšení.

Metody čtení

A jaké jsou metody čtení? Nejpoužívanější metoda je analyticko-syntetická – čtení po slabikách a následuje metoda genetická – čtení po písmenkách. Když dítě zná abecedu v předškolním věku, začne skládat písmenka buď do slabik nebo rovnou do slov. Dítě si samo vybírá metodu čtení. To je ten ideální případ. Škola dětem předkládá jednu nebo druhou metodu. Obě metody jsou dobré, ale když čtení školákovi danou metoda nevyhovuje, měla by mu škola nabídnout jinou.