Příprava na osmileté gymnázium

Jak připravujeme na přijímačky na osmileté gymnázium a výhody individuálního přístupu

  • Příprava na osmileté gymnázium je možná prezenční nebo on-line formou. 
  • Nabízíme individuálně vedené lekce, které umožňují respektovat vlastní pracovní tempo školáka. Každé dítě má při zahájení přípravy jiné znalosti, doučujeme potřebné učivo. Žák neztrácí čas oblastmi, které ovládá. Jedná se tedy o doučování na míru. Doučujeme pouze češtinu, čtení s porozuměním. 
  • V průběhu přípravy se běžně stává, že dítě ztrácí víru, motivaci a navíc nastupuje puberta. Každé dítě, ať už je to kluk nebo holka, po celou dobu maximálně podporujeme, doučování vedeme tak, aby dítě nebylo frustrováno a pravidelně zažívalo úspěch. Po celou dobu přípravy jsme v kontaktu s rodiči, poskytujeme věrnou zpětnou vazbu a společnými silami pomáháme dítěti přípravu zvládnout.
  • Díky individuální výuce se můžeme pochlubit 90% úspěšností v přijímacích řízeních do všech škol.
  • Disponujeme velkým množstvím cvičebnic a materiálů na doučení učiva. 
  • Úspěšnost v testech je ovlivněna nejen úrovní vědomostí, ale také dodržováním určitých strategií při řešení úloh. Například školák dokáže napsat diktát bez gramatických chyb, ale neumí najít gramatické chyby v textu – taková úloha se opakuje ve všech přijímačkách na osmileté gymnázium. Žáka naučíme všechny potřebné strategie.
  • Teprve po upevnění vědomostí a strategií postupně začneme pracovat se zvládáním stresu. Pokud se přistoupí k této problematice ve vhodnou chvíli, a ta přichází u každého dítěte jindy, nedochází u školáka ke zbytečným úzkostem a strachu z neúspěchu. Práce se stresem u přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium je nezbytná, jedná se o náročnou zkoušku v poměrně nízkém věku.