Příprava na osmileté gymnázium

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 • Výuku je možné vést jak prezenčně tak on-line formou. 
 • Individuálně vedená lekce (60 minut) umožňuje respektovat vlastní pracovní tempo školáka, sledovat jeho aktuální stav a rozvoj vědomostí.
 • Cílem lekcí je doučování/procvičování/automatizace potřebných vědomostí z českého jazyka a literatury pro úspěšné složení Jednotné přijímací zkoušky.
 • Úspěšnost v testech je ovlivněna nejen úrovní vědomostí, ale také dodržováním určitých strategií při řešení úloh (například školák dokáže napsat diktát bez gramatických chyb, ale neumí najít gramatické chyby v textu – tato úloha se opakuje v každém testu). Všechny strategie řešení úloh školáka naučíme.
 • Teprve po upevnění vědomostí a strategií postupně začneme prověřovat vědomosti ve zkušebních testech. Pokud se přistoupí k testování vědomostí dříve, než je učivo osvojeno, dochází u školáka ke zbytečným úzkostem, strachu z opakovaného selhání, nízkému sebevědomí.

U školáka rozvíjíme:

 • čtení s porozuměním,
 • slovní zásobu, slovní spojení,
 • gramatická pravidla, tvarosloví,
 • strategii řešení úloh.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Individuálně vedená lekce (60 minut).
 • Příprava je vhodná pro testování formou ústního rozhovoru nebo písemného testu.

U školáka rozvíjíme:

 • slovní zásobu,
 • gramatická pravidla,
 • oboustranné překlady,
 • schopnost vedení dialogu v angličtině,
 • čtení s porozuměním anglického textu.