Příprava na osmileté gymnázium

Jak připravit na přijímačky na osmileté gymnázium

 • Příprava na osmileté gymnázium je možná prezenční nebo on-line formou. 
 • Nabízíme individuálně vedené lekce, které umožňují respektovat vlastní pracovní tempo školáka a pečlivě sledovat rozvoj vědomostí. Díky individuální výuce se můžeme pochlubit 90% úspěšností v přijímacích řízeních do všech škol.
 • Cílem lekcí je primárně doučování a automatizace potřebných vědomostí z českého jazyka pro úspěšné složení Jednotné přijímací zkoušky. Víme s jakým učivem se děti ve škole nesetkaly a vše je doučíme. 
 • Úspěšnost v testech je ovlivněna nejen úrovní vědomostí, ale také dodržováním určitých strategií při řešení úloh. Například školák dokáže napsat diktát bez gramatických chyb, ale neumí najít gramatické chyby v textu – taková úloha se opakuje ve všech přijímačkách na osmileté gymnázium. Všechny strategie řešení úloh školáka naučíme.
 • Teprve po upevnění vědomostí a strategií postupně začneme pracovat se stresem. Pokud se přistoupí k této problematice ve vhodnou chvíli, nedochází u školáka ke zbytečným úzkostem a strachu z neúspěchu. Práce se stresem u přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium je nezbytná, jedná se o náročnou zkoušku v poměrně nízkém věku. 

Při přípravě na osmileté gymnázium u školáka intenzivně rozvíjíme čtení s porozuměním, slovní zásobu, slovní spojení, gramatická pravidla, tvarosloví, strategii řešení úloh a práci se stresem. 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Individuálně vedená lekce (45 minut).
 • Příprava je vhodná pro testování formou ústního rozhovoru nebo písemného testu.

U školáka rozvíjíme:

 • slovní zásobu,
 • gramatická pravidla,
 • oboustranné překlady,
 • schopnost vedení dialogu v angličtině,
 • čtení s porozuměním anglického textu.