ŠKOLNÍ ZRALOST

Test školní zralosti Tento test slouží rodičům k rychlé orientaci v předškolních dovednostech jejich dítěte. Test se skládá z jednoduše zadávaných úkolů, které pokrývají komplexní dovednosti potřebné k hladkému zvládnutí…

Pokračovat ve čteníŠKOLNÍ ZRALOST

Co jsou poruchy učení?

Co jsou poruchy učení? DyslexieDysortografieDysgrafie Dyslexie je porucha učení čtení Dyslexie je specifická porucha učení, která se projevuje obtížemi při čtení a dále pak porozumění přečtenému. Mezi základní projevy patří:…

Pokračovat ve čteníCo jsou poruchy učení?

Jak naučit čtení?

Jak naučit čtení aby bylo svižné a bezchybné. Čtení dává rodičům někdy dost zabrat. Počáteční neúspěchy ve čtení nejsou vždy projevem poruchy učení - dyslexie, ale problém se musí co…

Pokračovat ve čteníJak naučit čtení?

Desatero předškoláka

Desatero předškoláka je orientační přehled předškolních dovedností, které by dítě mělo umět, než nastoupí do první třídy. Pojem Desatero předškoláka kdysi sestavilo MŠMT a aktuální detailní specifikace předškolních dovedností lze…

Pokračovat ve čteníDesatero předškoláka