Pedagogická poradna Praha 10

Naši poradnu běžně navštěvují rodiče se svými předškoláky i školáky z mnoha různých důvodů. Konzultace vede speciální pedagog, který je zkušeným průvodcem a prostředníkem při řešení rozmanitých situací spojených se vzděláváním a výchovou dětí. Pomůžeme rozpoznat zdroje potíží, srozumitelně je vysvětlit a nabídnout řešení. Těšíme se na Vás. 

 • Nabízíme nejen poradenství, ale hlavně naši aktivní práci s Vaším dítětem.
 • Vždy pracujeme s dítětem a rodiči na individuální bázi.
 • Umožňujeme všem předškolákům bezproblémové zvládnutí první třídy.
 • Pomáháme všem školákům 1. – 5. třídy naplnit očekávaný školní výkon.
 • Nabízíme individuálně vedenou přípravku na osmileté gymnázium – český jazyk.
 • U školáků 3.-5. třídy nám velmi dobře funguje individuální online doučování.
 • Pomáháme školákům 1. – 5. třídy s poruchami školních dovedností, tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie.
 • Pracujeme i s dětmi s vývojovou dysfázií a s opožděným vývojem.
 • Ctíme důvěrnost.

Mgr. Klára Benešová, speciální pedagog

Vzdělání:
Vysokoškolské Mgr. - Speciální pedagogika, státní zkoušky ze speciální pedagogiky, speciálně pedagogické diagnostiky, speciálně pedagogického poradenství.

Vysokoškolské Bc. - Speciální pedagogika - vychovatelství, státní zkoušky z pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, etopedie.

Státní jazyková škola Praha - Státní všeobecná zkouška z anglického jazyka.

Velká Británie - University of Cambridge - First Certificate in English.

Akreditované kurzy:

 • HYPO – prevence specifických poruch učení v předškolním a raném školním věku (pod vedením PhDr. et Mgr. Zdeny Michalové, Ph.D.)
 • Specifické poruchy učení (pod vedením doc. PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc.)
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a mladšího školního věku (pod vedením Mgr. Jiřiny Bednářové).
 • Signály specifických poruch učení na počátku školní docházky (pod vedením PaedDr. Daniely Švancarové).
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (pod vedením PaedDr. Zdeňky Janhubové).
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (pod vedením Mgr. Pavly Bubeníčkové).
 • Supervize vedené Mgr. Pavlou Bubeníčkovou.