Test poruch učení

Test rizika poruch psaní a čtení pro rané školáky:

  • Určeno pro školáky 1. a 2. třídy základní školy.
  • Test je zaměřen na včasné odhalení možných poruch čtení, psaní a učení ještě na začátku školní docházky, tedy před diagnózami typu DYS.
  • Zkouška sluchové a zrakové percepce, řečové oblasti, jemné motoriky, grafomotoriky a schopnosti učení.
  • Zkouška probíhá za účasti rodiče, dále následuje vyhodnocení a doporučení.

 

Test dys-poruch:

  • Určeno pro školáky prvního a druhého stupně s podezřením na dys-poruchu (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).
  • Test zrakové a sluchové oblasti, test prostorové orientace.
  • Zkouška probíhá za účasti rodiče, dále následuje vyhodnocení a doporučení.