Dysgrafie, dyslexie, dysortografie

Pro rodiče školáka, které zajímá:

Poruchy učení, dyslexie u školáka, dysgrafie u školáka, dysortografie u školáka, poruchy pozornosti, ADHD, ADD, poruchy paměti, pomalé psychomotorické tempo, pomalý školák, zbrklý školák, doučování, domácí úkoly, speciální pedagog Praha.

Nabízíme program školák s dyslexií, školák s dysgrafií, školák s dysortografií (1.- 4. třída).

 

Jak v naší poradně postupujeme:

  • Nejdříve zjistíme všechny projevy a nedostatky.
  • Vysvětlíme rodičům i školákovi co nedostatky způsobuje a sestavíme plán nápravy.
  • Náprava je vždy individuální záležitostí, vycházíme z aktuálního stavu dítěte a projevů poruchy. Neexistuje jednotný postup reedukace.
  • Jedná se o soubor metod, které rozvíjí nedostatečně nebo nerovnoměrně vyvinuté funkce – zraková a sluchová percepce, pravo-levá a prostorová orientace, řeč, jazykový cit, slovní zásoba, paměť, pozornost, čtení s porozuměním a automatizace při učení.
  • Začínáme na úrovni, kterou dítě zvládá, pak obtížnost postupně zvyšujeme.
  • Přiměřenou obtížností dítě od práce neodradíme, dítěti se naopak začne dařit a zvedá se jeho sebedůvěra, chuť k práci.
  • Je potřeba si uvědomit, že náprava je dlouhodobou záležitostí.
  • Objednací lhůta je obvykle 1-2 týdny.

 

Součástí konzultací je i výchovné poradenství (zvládání vzdoru, vztekání, hyperaktivity, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.).