Předškolák

Nabízíme individuálně vedenou komplexní předškolní přípravu:

 • Trpělivě a hravě připravíme každého předškoláka tak, aby zvládl první třídu.
 • Program přípravy je vždy ušit na míru – vnímáme individuální dovednosti, možnosti a potřeby dítěte.
 • Víme, jak připravit předškoláka na zápis do první třídy i do škol, kde probíhají výběrová řízení (například PORG, Open Gate, ZŠ Kladská, DINO school, ZŠ Compass, ZŠ Spektrum).
 • Zveme Vás na vstupní setkání „Můj předškolák“ – více zde.
 • Máte v ruce posudek z pedagogicko psychologické poradny a potřebujete ho „přeložit“ a zjistit jaké jsou možnosti nápravy?

Jak?

 • Po dobu 3-4 měsíců, krok za krokem rozvíjíme dovednosti a schopnosti nezbytné pro počáteční čtení, psaní a počítání.
 • Speciální pedagog pracuje s dítětem za účasti rodiče, dítě rozvíjí a motivuje. Rodič si odnáší sadu pracovních listů k domácímu procvičování.
 • V případě zájmu provádíme test školní připravenosti, test laterality a zkoušku rizika poruch psaní a čtení pro předškoláky.
 • Jednotlivé schopnosti cvičíme dostatečně dlouho a citlivě, aby si je dítě opravdu osvojilo.

Formou HRY se zaměříme na tyto oblasti:

 • grafomotorické dovednosti, správné držení tužky, lehké a volné psaní po celé ploše papíru bez přítlaku, správný sed a dýchání,
 • oblast sluchová, poznávání hlásek, rozdíly mezi podobnými hláskami, krátké a dlouhé hlásky, sluchová krátkodobá i dlouhodobá paměť,
 • oblast zraková, přesné zrakové vnímání, vnímání rozdílů na obrázcích, zraková paměť, zrcadlové rozlišování, kresba,
 • pravo-levou orientaci, prostorovou orientaci, automaticky se orientuje v sešitě, na tabuli, bez dlouhého váhání,
 • orientaci v čase, posloupnosti,
 • předmatematické dovednosti, 
 • logické uvažování,
 • komunikační dovednosti, dostatečná aktivní slovní zásoba a srozumitelné vyjadřování celými větami, schopnost vyprávět krátký příběh, popisovat,
 • krátkodobá a dlouhodobá paměť,
 • trpělivost, vytrvalost, soustředění a udržení pozornosti,
 • ovládání emocí, přiměřené sebevědomí,
 • schopnost přesně vnímat instrukce a rozumět jim, pracovat samostatně.

Proč?

 • Učení psaní, čtení a počítání půjde svižně, kvalitně a s minimálním úsilím – více v aktualitách.
 • Děti se do první třídy těší, zkušenost z 1. třídy určuje jejich vztah k dalšímu učení. S kvalitní a komplexní předškolní přípravou nebude školák v 1. třídě zaskočen.
 • Domácí úkoly nebudou „boj“.
 • Zbavíme Vás obav, zda Váš předškolák zvládne první třídu.
 • Posílíme odolnost předškoláka vůči školní zátěži.
 • Ukážeme Vám, jak s dítětem pracovat. Zjistíte, jak rychle se Vaše dítě učí novým věcem, jak dlouho se vydrží soustředit.
 • Předškolní učení je prevence poruch školních dovedností, tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie.
 • Součástí konzultací je i výchovné poradenství, tj. zvládání vzdoru, vztekání, plačtivosti, hyperaktivity, zbrklosti, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.
 • Zabráníte špatným návykům, zejména v oblasti grafomotoriky předškoláka. Není jedno jak dítě drží tužku. Pouze dobrý úchop pera a uvolněná ruka umožní dítěti psát dostatečně rychle. Jakmile nestíhá, je to vždy na úkor gramatických chyb (projeví se v druhé polovině 2. třídy).