Jak připravit předškoláka?

Nabízíme individuálně vedený komplexní program pro předškoláka.Trpělivě a hravě připravíme každého předškoláka tak, aby zvládl první třídu s úsměvem a bez zbytečného stresu. Úroveň předškolní přípravy významně ovlivňuje navazující školní vzdělávání – dětem se ve škole daří a nevzniká nechuť k učení jako takovému. Díky naší dlouhodobé práci s dětmi víme jak připravit předškoláka, máme vytvořeny vlastní pracovní listy pro předškoláky a nabídneme Vám řadu tipů jak s dítětem pracovat.  Příprava předškoláka je vždy ušita na míru s respektem k jeho individuálním možnostem a potřebám. Víme, jak připravit předškoláka na zápis do první třídy do škol PORG, Open Gate, ZŠ Kladská, DINO school, ZŠ Compass, ZŠ Spektrum a jiných.

Co obsahuje komplexní program pro předškoláka? 

 • Po dobu 3-4 měsíců, krok za krokem rozvíjíme dovednosti a schopnosti nezbytné pro počáteční čtení, psaní a počítání.
 • Předškolák posiluje a rozvíjí grafomotorické dovednosti, kresbu, slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání, předdatematické dovednosti, pozornost, pečlivost, systematičnost, logické uvažování, prostorovou a časovou orientaci.
 • Speciální pedagog pracuje s dítětem za účasti rodiče. Předškolák si odnáší sadu pracovních listů k domácímu procvičování.
 • V případě zájmu provádíme test školní zralosti, test laterality a zkoušku rizika poruch psaní a čtení pro předškoláky.
 • Jednotlivé schopnosti cvičíme dostatečně dlouho a citlivě, aby si je dítě řádně osvojilo a automatizovalo. Respektujeme, že každé dítě má jiné výchozí podmínky.
 • Dbáme na komplexnost, tedy pokrytí všech nezbytných předškolních dovedností – nezřídka se setkáváme v poradně s malými školáky, kteří prošli pouze částečnou předškolní přípravou a řadu věcí musí dohánět až v první nebo druhé třídě. 

Pracovní listy, úkoly a hry pro předškoláky jsou zaměřeny na tyto oblasti: 

 •  grafomotorické dovednosti, správné držení tužky, lehké a volné psaní po celé ploše papíru bez přítlaku, správný sed a dýchání,
 • oblast sluchová, poznávání hlásek, rozdíly mezi podobnými hláskami, krátké a dlouhé hlásky, sluchová krátkodobá i dlouhodobá paměť,
 • oblast zraková, přesné zrakové vnímání, vnímání rozdílů na obrázcích, zraková paměť, zrcadlové rozlišování, kresba,
 • pravo-levou orientaci, prostorovou orientaci, automaticky se orientuje v sešitě, na tabuli, bez dlouhého váhání,
 • orientaci v čase, posloupnosti,
 • předmatematické dovednosti, 
 • logické uvažování,
 • komunikační dovednosti, dostatečná aktivní slovní zásoba a srozumitelné vyjadřování celými větami, schopnost vyprávět krátký příběh, popisovat,
 • krátkodobá a dlouhodobá paměť,
 • trpělivost, vytrvalost, soustředění a udržení pozornosti,
 • ovládání emocí, přiměřené sebevědomí,
 • schopnost přesně vnímat instrukce a rozumět jim, pracovat samostatně.

Proč je důležitá komplexní příprava pro předškoláka?

 • Učení psaní, čtení a počítání půjde svižně, kvalitně a s minimálním úsilím.
 • Děti se do první třídy těší, zkušenost z 1. třídy určuje jejich vztah k dalšímu učení. S kvalitní a komplexní předškolní přípravou nebude školák v 1. třídě zaskočen.
 • Domácí úkoly nebudou „boj“.
 • Zbavíme Vás obav, zda Váš předškolák zvládne první třídu.
 • Posílíme odolnost předškoláka vůči školní zátěži.
 • Ukážeme Vám, jak s předškolákem pracovat. Zjistíte, jak rychle se Vaše dítě učí novým věcem, jak dlouho se vydrží soustředit.
 • Předškolní učení je prevence poruch školních dovedností, tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie.
 • Součástí konzultací je i výchovné poradenství, tj. zvládání vzdoru, vztekání, plačtivosti, hyperaktivity, zbrklosti, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.
 • Předejdete špatným návykům – v poslední době se často setkáváme s malými školáky, u kterých vidíme například nevhodné grafomotorické návyky,  které vznikly díky předškolním publikacím, které nevytvořili odborníci nebo nevhodné předškolní online výuce.