HYPO - hyperaktivita a pozornost

Pro předškoláky s poruchou pozornosti – ADHD, ADD

  • Vhodné pro děti 5 – 8 let.
  • Program obsahuje 10 lekcí – každá lekce má 6-7 úkolů.
  • Společně rozvíjíme zaměření a udržení pozornosti, zrakové a sluchové vnímání, slovní zásobu, dostatečně rychlé pracovní tempo, systematičnost, početní představy a logické uvažování. Hlavní důraz při plnění všech úkolů je kladen zejména na rozvoj pozornosti. 

Jak?

  • Jedná se o individuálně vedený program.
  • Po dobu 10ti týdnů dítě plní každý den 6-7 úkolů, jejich obtížnost se postupně zvyšuje. 
  • Při konzultaci pracuje speciální pedagog za účasti rodiče s dítětem a dochází k zácviku všech úkolů. Rodič si odnáší sadu materiálů potřebných pro plnění úkolů v domácím prostředí.
  • V případě zájmu provádíme test školní připravenosti, test laterality a zkoušku rizika čtení a psaní pro předškoláky. 
  • Při konzultacích je možné se zaměřit i na rozvoj dalších oblastí.