Školák 3.-4. třída

Pro rodiče školáka, které zajímá:

Sčítání a odčítání, malá násobilka, gramatická pravidla, písmo, úprava sešitů, čtení, zbrklý školák, pomalý školák, doučování školáka, vzdor u školáka, plačtivý a úzkostný školák, nízké sebevědomí u školáka, domácí úkoly, doučování, kolísavý prospěch, zhoršený prospěch, procvičování vyjmenovaných slov.

Jak se školákem v naší poradně pracujeme:

 • Nejdříve zjistíme všechny nežádoucí projevy.
 • Vysvětlíme příčiny nežádoucích projevů a sestavíme individuální plán doučování, vybereme nejvhodnější metody pro nápravu / reedukaci.
 • Jednotlivé schopnosti cvičíme trpělivě, dostatečně dlouho a citlivě tak, aby šlo čtení, psaní a počítání Vašemu školákovi svižně, kvalitně a s přiměřeným úsilím.
 • Vytvořili jsme sady vlastních cvičebnic, například čtení s porozuměním, malá násobilka, diktáty pro 3. třídu, vyjmenovaná slova, pracovní přehled vyjmenovaných slov a slova příbuzná. Cvičebnice jsou dostupné i na našem eShopu.
 • Objednací lhůta do poradny je obvykle 1-2 týdny.
 • U školáků 3. a 4. třídy nám velmi dobře funguje i online individuální doučování.

Máte doma školáka, kterému nejde čtení, psaní a počítání?

 • Matematika – neumí nebo si není jistý v násobilce, sčítání a odčítání, je pomalý, chybuje.
 • Čeština – chybuje v gramatice, vynechává písmena, háčky a čárky.
 • Ústně gramatická pravidla ovládá, ale v diktátu chybuje.
 • Má nedostatečnou slovní zásobu – projevuje se při ústním zkoušení, ve slohu.
 • Nejde mu přepis, tj. přepis tiskacích písmen na psací, nebo opis, tj. opis psacích písmen.
 • Písmo je kostrbaté, nečitelné a pomalé.
 • Nerozumí slovním úlohám a zadání testů.
 • Přetrvává chybné nebo pomalé čtení, nerozumí přečtenému.
 • Nestíhá si osvojit učivo dle požadavků učitele.
 • Pravidelně se s dítětem učíte, ale nejsou vidět výsledky.
 • Má mezery v učivu předchozích ročníků.
 • Učivo není zautomatizováno – učíte se stále dokola stejné učivo.
 • Je zbrklý a neudrží pozornost.
 • Je nepřiměřeně nervózní, má nízké sebevědomí.
 • Je zpomalený, nesoustředěný, neunese větší zátěž, zapomíná.

Zveme Vás na vstupní setkání „Malý školák“ – více zde.

Máte v ruce posudek z pedagogicko psychologické poradny a potřebujete ho „přeložit“ a zjistit jaké jsou možnosti nápravy?

Součástí konzultací je i výchovné poradenství (zvládání vzdoru, vztekání, hyperaktivity, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.).

Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně Vašeho školáka, vždy je lepší včas konzultovat s poradnou.