Školák 1.-2. třída

Pro rodiče školáka, které zajímá:

Čtení v první třídě, psaní v první třídě, počítání v první třídě, čtení v druhé třídě, psaní v druhé třídě, počítání v druhé třídě, zbrklý školák, pomalý školák, doučování školáka, paměť u školáka, vzdor u školáka, plačtivý a úzkostný školák, nízké sebevědomí u školáka, domácí úkoly, doučování, zhoršený prospěch, kolísavý prospěch.

Jak se školákem v naší poradně pracujeme:

 • Nejdříve zjistíme všechny nežádoucí projevy.
 • Vysvětlíme příčiny nežádoucích projevů a sestavíme individuální plán doučování, vybereme nejvhodnější metody pro nápravu / reedukaci.
 • Jednotlivé schopnosti cvičíme trpělivě, dostatečně dlouho a citlivě tak, aby šlo čtení, psaní a počítání Vašemu školákovi svižně, kvalitně a s přiměřeným úsilím.
 • Vytvořili jsme sady vlastních cvičebnic, například čtení s porozuměním, matematika pro 1. třídu, matematika pro 2. třídu, malá násobilka, diktáty pro 1. třídu, diktáty pro 2. třídu, písanky, opis, přepis. Cvičebnice jsou dostupné i na našem eShopu.
 • Objednací lhůta do poradny je obvykle 1-2 týdny.

Máte doma školáka, kterému nejde čtení, psaní nebo počítání?

Čtení:

 • čte bez chyb, ale pomalu nebo čte rychle, ale s chybami nebo čte pomalu s chybami,
 • zaměňuje tvarově podobná písmenka, například: b-d-p, a-e, m-n-u, l-k-h,
 • nerozumí přečtenému textu.

Počítání:

 • neumí počítat zpaměti, počítá pomalu,
 • nerozumí slovním úlohám,
 • zaměňuje znaméka plus, minus, tvarově podobné číslice.

Psaní:

 • vynechává písmena, zapomíná háčky, čárky ve slovech, chybuje v gramatice i/y,
 • ústně gramatická pravidla ovládá, ale v diktátu chybuje,
 • nejde mu přepis, tj. přepis tiskacích písmen na psací, nebo opis, tj. opis psacích písmen,
 • píše pomalu, písmena jsou kostrbatá s proměnlivým sklonem,
 • při psaní má křečovitý úchop pera, snadno se unaví, bolí ho ruka, potí se mu ruka.

Učení:

 • do školy chodí nerad,
 • učivo se nedaří naučit, osvojit, automatizovat,
 • porucha krátkodobé i dlouhodbé paměti,
 • neudrží pozornost, je nesamostatný,
 • je „zpomalený“ nebo je naopak zbrklý – dělá zbytečné chyby,
 • vzdoruje, vzteká se a neunese kritiku, je plačtivý,
 • nepřiměřená nervozita, nízké sebevědomí,
 • nerozumí zadaným instrukcím,
 • domácí příprava trvá déle než 20 minut,
 • je ve škole nepozorný, vyrušuje a zapomíná.

Zveme Vás na vstupní setkání „Malý školák“ – více zde.

Máte v ruce posudek z pedagogicko psychologické poradny a potřebujete ho „přeložit“ a zjistit jaké jsou možnosti nápravy?

Součástí konzultací je i výchovné poradenství (zvládání vzdoru, vztekání, hyperaktivity, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.).