2018/10 Kompletní sada cvičebnic pro předškoláky: Sekce „Předškolák“

Sekce "Předškolák" Pracovní listy pro předškoláka připraví na úspěšné zvládnutí první třídy. Široká škála cvičení posiluje a trénuje grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pravolevou, prostorovou a časovou orientace, předmatematické dovednosti,…

Pokračovat ve čtení2018/10 Kompletní sada cvičebnic pro předškoláky: Sekce „Předškolák“