2018/10 Kompletní sada cvičebnic pro předškoláky: Sekce „Předškolák“

Sekce „Předškolák“

Pracovní listy pro předškoláka připraví na úspěšné zvládnutí první třídy. Široká škála cvičení posiluje a trénuje grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pravolevou, prostorovou a časovou orientace, předmatematické dovednosti, pozornost a soustředění – dovednosti nezbytné pro úspěšné osvojení psaní, čtení a počítání. Cvičebnice obsahují velké množství praktických rad, jak dané dovednosti dítě naučit.