2017/10 Nová cvičebnice: Čtení s porozuměním 3. díl

Cvičebnice Čtení s porozuměním 3. díl je určena pro školáka 3. – 4. třídy základní školy. V prvních dvou dílech se školák naučil rozumět krátkému textu a rozšířil si slovní zásobu.

Tento díl procvičuje porozumění delšího textu, který svým obsahem i rozsahem odpovídá textům naukových předmětů (3. třída – prvouka, 4. třída – vlastivěda, přírodopis a dějepis).