2016/11 Nové cvičebnice Angličtina 1.-3. díl

Angličtina je vhodná pro školáky 3. – 5. třídy, kteří se potřebují angličtinu nejen naučit, ale také ji umět používat.

Každé téma obsahuje širokou slovní zásobu, která je procvičována formou pestrých cvičení – oboustranné překlady, doplňovačky, přeházená písmena, řetězy písmen a další (například téma rodina obsahuje 30 slovíček). Cvičení jsou koncipována tak, aby se procvičovala nová slovíčka a současně stále opakovala již probraná.

Cvičebnice je vhodná pro samouky nebo pro společné učení rodiče a dítěte, a to i v případě, kdy rodič anglický jazyk neovládá.

V současnosti jsou na trhu 3 díly, které na sebe navazují. V nejbližší době vyjdou další 3 díly. Úroveň slovní zásoby je A1 – A2, úroveň gramatiky je A1. Doporučujeme cvičebnice používat jako přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.