2016/11 Nová cvičebnice: Když školáka zlobí písmena

Vytvořili jsme komplexní sadu cvičení, která pomáhá malým školákům odstranit nejčastější gramatické chyby v českém jazyce.

Cvičení jsou vhodná pro školáky, kteří při psaní vynechávají písmena, háčky a čárky, pletou b a d, zrcadlově otáčí písmena a číslice, chybně slabikují, píšou některá slova dohromady – bez mezer nebo mají chybný slovosled.

Doporučujeme při odstraňování této chybovosti postupovat pomalu, pečlivě, důsledně a trpělivě. V okamžiku, kdy dojde k osvojení a automatizaci těchto základů gramatiky, se může školák začít plně soustředit na další gramatiku (tvrdá a měkká slabika, spodoba znělosti, vyjmenovaná slova….).

Když školáka zlobí písmena