2016/1 Pro naše klienty jsme vytvořili dvě nové cvičebnice pro domácí cvičení:

  • Čtení s porozuměním – základ
  • Vyjmenovaná slova – základ

Máme tak již celkem 16 cvičebnic pro žáky 1.-3. třídy, na dalších intenzivně pracujeme.