2014/2 Poruchy učení

Co je Dyslexie?

Dyslexie je specifická porucha učení, která se projevuje obtížemi při čtení a dále pak porozumění přečtenému. Mezi základní projevy patří:

 • čtení pomalé, namáhavé, neplynulé, občasné chyby,
 • čtení rychlé, větší počet chyb, překotné,
 • při čtení – záměna tvarově podobných písmen, přesmykování (sobota – bosota), vynechávání nebo domýšlení písmen, slov, slabik, chyby v diakritice,
 • nesprávná intonace a melodie věty,
 • špatná orientace v textu, neudrží pozornost na jednom řádku,
 • neschopnost reprodukovat přečtený text, nebo pouze s návodnými otázkami.

Co je Dysortografie?

Dysortografie je specifická porucha učení, která se projevuje chybným pravopisem. Dítě pravidla pravopisu teoreticky zná, při písemném projevu však chybuje. Mezi základní projevy patří:

 • dítě píše, tak jak slyší,
 • vynechává písmena, slabiky i slova,
 • přesmykuje (sobota – bosota),
 • vynechává, přidává písmena,
 • má chybnou diakritiku,
 • zaměňuje zvukově podobné hlásky (š-č-ž/s-c-z), slabiky (dy-ty-ny/di-ti-ni),
 • chybuje v hranicích slov (píše např. podlesem dohromady),
 • gramatické chyby.

Co je Dysgrafie?

Dysgrafie je specifická porucha učení, která se projevuje v grafickém projevu, tedy při psaní (neúhledné, nečitelné) nebo při kreslení. Mezi základní projevy patří:

 • pomalé psaní, nečitelné písmo, zhoršená celková úprava na stránce,
 • křečovitý úchop pera, úchop pera bez podloženého prostředníčku, napětí v ruce až k rameni, rychlá unavitelnost při psaní,
 • psaní, obtíže při – navazování písmen, s udržením písmen na řádku, správného sklonu, správného rozestupu mezer mezi slovy, s velikostí písmen,
 • chyby v hranicích slov (do lesa – dolesa),
 • v matematice – záměny tvarově podobných číslic, v geometrii při rýsování,
 • při časově limitovaném psaní,
 • gramatické chyby – dítě se příliš soustředí na psaní, grafickou podobou písma, gramatická pravidla mu unikají.

Co je to speciálně pedagogická reedukace?

 • Reedukací označujeme proces, kdy se snažíme zlepšit úroveň porušených nebo nevyvinutých funkcí nezbytných pro čtení, psaní a počítání.
 • Reedukace je vždy individuální záležitostí – vychází se tedy z aktuálního stavu dítěte a konkrétních projevů poruchy. Nejefektivnější je při individuální práci pedagoga s dítětem.
 • Reedukace není doučování.