2013/07 ŠKOLNÍ ZRALOST

Školní zralost představuje určitou nezbytnou fyzickou, emocionální, sociální a psychickou vývojovou úroveň dítěte. Tuto zralost dítěte posuzuje pediatr, pedagog mateřské školy, pedagog a školní psycholog základní školy při zápisu do první třídy, případně pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum. Cílem je posouzení celkové připravenosti dítěte pro úspěšné osvojování školních dovedností a vědomostí.