2013/06 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odklad školní docházky – někdy se může stát, že některá schopnost nebo dovednost nemá u šestiletého dítěte potřebnou úroveň. Proto se doporučuje odklad školní docházky, aby dítě nebylo ve škole znevýhodněno. Během následujícího roku dítě většinou dozraje a může zahájit školní docházku. Doporučuje se během tohoto roku s dítětem začít pracovat na rozvoji jeho percepčních (smyslové vnímání), kognitivních (paměť, koncentrace, myšlení, řeč, matematické představy) a motorických (jemná a hrubá motorika) funkcí. Dítě je pak nejen dostatečně připraveno na začátek školní docházky, ale cvičení též mohou sloužit jako prevence specifických vývojových poruch školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).